Μελετώντας όμορφα

Τα φοιτητικά χρόνια, πέρα από τα προφανή οφέλη, μου κληροδότησαν κι ένα ακόμα,σημαντικό αρκετά. Το να μάθω καλύτερα τον εαυτό μου όσον αφορά στο πώς πρέπει να μελετώ. Πιστεύω δε, πως τα πανεπιστήμια, πέρα από τις γνώσεις, μας δείχνουν μια δεξιότητα σημαντική, αυτή του να τα βγάζουμε πέρα με έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών. Σας παραθέτω, […]

Read More
To Top