Η πιστοποίηση Microsoft Office Specialist είναι η κορυφαία απόδειξη γνώσεων των εφαρμογών Microsoft Office με παγκόσμια εμβέλεια και αναγνώριση από το Ελληνικό Δημόσιο. Η πιστοποίηση Microsoft ενδυναμώνει τους κατόχους της με όλες εκείνες τις δεξιότητες, στη χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών, που απαιτούνται σήμερα σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και αποδεικνύει ότι μπορούν να είναι αποδοτικοί και παραγωγικοί.

Η πιστοποίηση Microsoft Office Specialist (MOS) μπορεί να αποκτηθεί μετά από επιτυχημένη συμμετοχή του εξεταζόμενου σε μία ή περισσότερες από τις διαθέσιμες εξετάσεις εφαρμογών.

Εξετάσεις:

Word

Η πιστοποίηση Word απευθύνεται σε εκείνους που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις στη δημιουργία και επεξεργασία κειμένου, στη δημιουργία πινάκων καθώς και στη μορφοποίησή τους.

Excel

Η πιστοποίηση Excel απευθύνεται σε εκείνους που επιθυμούν να μάθουν να χειρίζονται φύλλα εργασίας, να καταχωρούν δεδομένα, να τα μορφοποιούν καθώς και να κάνει απλούς υπολογισμούς..

Outlook

Η πιστοποίηση Outlook απευθύνεται σε εκείνους που επιθυμούν να διαχειρίζονται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Δηλαδή να λαμβάνουν και να αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα, να καταχωρούν επαφές, να αναθέτουν εργασίες και να δημιουργούν συναντήσεις.

Power Point

Η πιστοποίηση Power Point απευθύνεται σε εκείνους που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις στη δημιουργία παρουσιάσεων. Να μάθουν να μορφοποιούν διαφάνειες, να εισάγουν πίνακες και γραφήματα και να προσθέτουν εφέ.

Access

Η πιστοποίηση Access απευθύνεται σε εκείνους που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις στις βάσεις δεδομένων. Ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει τις δεξιότητες και τη γνώση που χρειάζεται για να καταλάβει και να εκτελεί καθημερινές χρήσεις πακέτων βάσεων δεδομένων για να δημιουργεί μια απλή βάση δεδομένων και να δημιουργεί απλά ερωτήματα και εκθέσεις από μια υπάρχουσα βάση δεδομένων.

Word Expert

Η πιστοποίηση Word Expert απευθύνεται στους χρήστες εκείνους που θέλουν να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις στην εφαρμογή Microsoft Word, όπως να δημιουργούν ευρετήρια και πίνακες περιεχομένων, να εισάγουν σελιδοδείκτες, να δημιουργούν και να επεξεργάζονται μακροεντολές.

Excel Expert

Η πιστοποίηση Excel Expert απευθύνεται στους χρήστες εκείνους που θέλουν να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις στην εφαρμογή Microsoft Excel, όπως να χρησιμοποιούν πολύπλοκες συναρτήσεις, να φιλτράρουν δεδομένα, να δημιουργούν συγκεντρωτικούς πίνακες και μακροεντολές.

To Top