Η γερμανική γλώσσα μπορεί να ξεκινήσει στη Δ’ ή Ε’ Δημοτικού.

Η απόκτηση πτυχίων του φορέα Goethe είναι εφικτή ήδη από τις πρώτες τάξεις. Και εδώ, ο ρυθμός μάθησης είναι πιο γρήγορος σε σχέση με τα αγγλικά, καθώς οι μαθητές εντάσσονται απευθείας στις κανονικές τάξεις κι όχι στις προκαταρκτικές.

Η φοίτηση τελειώνει με την πιστοποίηση Grosses του Ινστιτούτου Goethe.

Οι γονείς και κηδεμόνες ενημερώνονται διεξοδικά από το διδακτικό μας προσωπικό τρεις φορές το χρόνο, σε προγραμματισμένες συναντήσεις.

To Top