Οι μαθητές μας μπορούν να ξεκινήσουν τη δεύτερη ξένη γλώσσα στη Δ’ ή Ε’ Δημοτικού.

Η εκμάθηση εδώ ξεκινά με το αλφάβητο και στη συνέχεια με το βασικό λεξιλόγιο ( χαιρετισμούς, χρώματα, μήνες, εποχές ). Ο ρυθμός μάθησης είναι πιο γρήγορος σε σχέση με τα αγγλικά, καθώς οι μαθητές εντάσσονται απευθείας στις κανονικές τάξεις κι όχι στις προκαταρκτικές.

Αυτό που εντυπωσιάζει τους γονείς και κηδεμόνες συχνά, είναι η άμεση αφομοίωση της γαλλικής προφοράς από τους μαθητές!

Στο τέλος της πρώτης τάξης των Γαλλικών, οι μαθητές μας μπορούν να επικοινωνήσουν γραπτώς και προφορικώς, μιλώντας για τον εαυτό τους, για τη ζωή και τα χόμπι τους.

Οι μαθητές μας παράλληλα αποκτούν μια καλή άποψη για τη γαλλική κουλτούρα, τον κινηματογράφο, τη μουσική, το θέατρο και το εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και για την καθημερινότητα των παιδιών της αντίστοιχης ηλικίας στη Γαλλία.

Οι γονείς και κηδεμόνες ενημερώνονται διεξοδικά από το διδακτικό μας προσωπικό τρεις φορές το χρόνο, σε προγραμματισμένες συναντήσεις, τις οποίες σας γνωστοποιεί η Γραμματεία του Σχολείου μας.

Οι πιστοποιήσεις που αποκτώνται στη γαλλική γλώσσα, ξεκινούν από το DELF (A1, A2, B1, B2 ) έως το Sorbonne III.

To Top